garlic

Claypot Yong Tau Foo

Claypot Yong Tau Foo in Taucheo Chilli

XO Sauce Fried Rice

XO Sauce Fried Rice

Pesto Pizza

Pesto Pizza

otak otak

Otak-Otak

Chicken Caesar Salad

Chicken Caesar Salad

Ginger & Scallions Chicken

Ginger and Scallions Chicken

Mushroom Spaghetti

Mushroom Spaghetti

Buffalo Wings

Buffalo Wings

Steamed Dumplings

Steamed Dumplings

Luo Han Zhai (Buddha’s Delight) Recipe

Luo Han Zhai (Buddha’s Delight)

Roast Chicken

Roast Chicken with Garlic and Lemon

Taucheo Flower Crabs

Taucheo Flower Crabs

Chinese-style Black Bean Sauce Chicken

Black Bean Sauce Chicken

Three Cups Mushrooms

Three Cups Mushrooms

Prawns Aglio e Olio

Prawns Aglio e Olio

Aglio Olio Recipe

Aglio Olio Recipe

Black Bean Sauce Yong Tau Foo

Black Bean Sauce Yong Tau Foo

Kam Heong Clams

Kam Heong Clams

Bean Sprouts with Salted Fish

Bean Sprouts with Salted Fish

Sweet Chilli Prawns

Sweet Chilli Prawns

Claypot Chicken with Bittergourd

Claypot Chicken with Bitter Gourd

Chayote With Vermicelli

Chayote With Vermicelli

Bittergourd Egg Stir-Fry

Bitter Gourd with Egg

Steamed Herbal Chicken Soup

Steamed Chicken Herbal Soup